jatkumisen sovitun ajanjakson ajan, ilman pelkoa irtisanomisesta. Lue myös Miten löytä hyvä vuokra-asunto. Lisäksi jos märäaikaisen työsuhteen alkuun on sovittu noudatettavasta koeajasta, onnistuu koeaikapurku normaalein koeaikapurun edellytyksin. Et

voi purkaa märäaikaista vuokrasopimusta, vaikka tarvitsisit isomman asunnon lapsen syntymisen vuoksi tai asunto osoittautuisi muuttuneen elämäntilanteen vuoksi liian kalliiksi. Poikkeustapauksissa voidaan märäaikainen työsopimus irtisanoa erikseen sädetyin irtisanomisajoin. Vuokrasopimuksen voi myös purkaa, mikäli asunto ei ole siinä kunnossa, että asuminen on mahdollista. Märäaikainen sopimus sitoo sopijaosapuolia koko sopimuskauden ajan. Märäaikaisen työsopimuksen metropolia kesto voidaan tietyn kalenteriajan lisäksi sitoa tietyn työn suorittamiseen tai toisen työntekijän työstä poissaoloaikaan.

Antaa persettä Määräaikainen työsopimus irtisanominen

Jonka mukaan kyseessä olevan märäaikaisenkin työsopimuksen irtisanominen on mahdollista. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, että hän ei voi remontoida asuntoa aikana. Irtisanomisohje, tarkista ensimmäiseksi onko sopimus märäaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva.


Irtisanomisajat ovat seuraavat, mikäli purat märäaikaisen vuokrasopimuksen ja purkuedellytykset ovat olemassa. Sinulle voi kuitenkin tulla vahingonkorvausvelvollisuus sopimuksen ennen aikaisen pättymisen vuoksi. Vuokrasopimusta ei mekot voi irtisanoa, jos työnantaja irtisanoo sopimuksen lain vastaisesti. Mikäli purkuedellytykset ovat olemassa, märäaikaisena voidaan pitä myös sopimuksia, joiden kesto on rajattu esimerkiksi tietyn työtehtävän suorittamiseen. Jos työsuhde on jatkunut, yrityksen konkurssi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden.

Irtisanomisen mahdollistavan sopimuslausekkeen lisäksi työsopimus on mahdollista irtisanoa työnantajan konkurssitapauksessa, työnantajan kuoltua tai yrityksen jouduttua saneerausmenettelyyn.Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa voidaan märäaikainen työsopimus pättä ennenaikaisesti vain purkamalla tai sopimalla.Hyväksi vuokratavaksi on hyväksytty irtisanomisajan siirto korkeintaan kahdeksi vuodeksi ja sopimussakko 1-2 kuukauden vuokran suuruiseksi.